Pirgroup Twitter

Партнърс ин Рилокейшън в България, част от PIRGROUP, Ви приветства с  новата си уеб страница. Ще Ви представим екипа си и услугите, които предлагаме, за да направим преместването и престоят Ви в България възможно най-приятни и безпроблемни.

PIRGROUP развива дейностите си в България от 2007 г.  Оттогава се разраства и разширява набора от услуги и качеството им.  Пълноправен член сме на Европейската асоциация по преместване и два пъти сме награждавани с Quality Seal за отличие.  Установили сме се на пазара като високо квалифицирана фирма предлагаща преместване и услуги по имиграция, с повече от 20 годишен опит  във всички международни офиси. Знаем точно как да Ви помогнем, за да получите най-доброто от България.   Тук сме, за да Ви напътстваме и насочваме от преговорите по преместване в нов дом до установяване в новата обстановка.

Преместването Ви в България ще бъде професионално съпроводено с нашата подкрепа, обяснения и превод.  Ние сме тук, за да Ви помогнем да направите лесно и безпроблемно пристигането в новият Ви дом.

На нашата страница ще намерите:

•    Имиграционен процес  и нормативна уредба в България  .
•    Пакет с услуга по преместване и какво да очаквате.
•    Българската култура, ежедневие и в частност животът като чужденец.
•    Полезни съвети, предложения и връзки, които да ви помогнат при преместване.   

Когато една фирмата премества служител в България или друга държава, разходът се счита  за инвестиция и като такава тя трябва да носи възвръщаемост. Предоставянето на съдействие при преместване на служителя и неговото семейство защитава тази инвестиция. Случаите, в които липсва съдействие при пристигането на ново място са риск за инвестицията.

Преместването е предизвикателство както за служителя, така и за цялото семейство. Ние сме тук, за да Ви помогнем да се установите в новият дом и държава. Услугата ориентация в града ще ви запознаете с обстановката; в допълнение  организираме срещи за преодоляване на културния шок, на които да се запознаете с различията, които Ви очакват в ежедневието (в офиса и навън) и как да се справят с тях.

България е страна известна с гостоприемство и приветливост, където чужденците се чувстват в безопасност и почти като у дома. Българската култура е от най-древните и уникални, изучаването й  може да Ви отнеме време, но то със сигурност ще бъде приятно и интересно.
Оставаме на Ваше разположение за професионални и персонално разработени решения.

С уважение,

Гергана Угринска
Мениджър за България

Partners in Relocation in Bulgaria, a division of PIRGROUP, warmly welcomes you to our new website. We'd like to introduce ourselves to you and the support services we can offer, making your relocation and stay in Bulgaria as smooth and pleasant as possible.

PIRGROUP has been active in Bulgaria since 2007. Since then it has been growing and expanding in both size and quality. We are a full member of Europen Relocation Association, and have twice been accredited with the Quality Seal for excellence. We are a well established and highly experienced relocation and immigration company, with a combination of over twenty years’ experience across all our destinations. We know exactly how to help you get the best out of Bulgaria. We are here to support you and guide you as you negotiate your way through relocating and settling in to your new environment.

Your immigration to Bulgaria will be professionally managed with our support, explanations and translations. We are here to help you make a smooth and seamless transfer to your new home.

Our website will inform you about:
  • The Immigration process and rules in Bulgaria.
  • Our Relocation Service packages, and what to expect.
  • Bulgarian Culture, covering day-to-day life in general and expat life in particular.
  • Helpful hints, suggestions and links to assist you with your Relocation.
When a company relocates an employee to Bulgaria or elsewhere, it is seen as an investment, and, as with any other investment, they want to see a return. Securing relocation assistance for the employee and family protects that investment. When there is no support upon arrival in the new destination, it is comparable to gambling with your assets.

Relocation can be trying, not only for you but also for your family. We will be here to help you all settle-in and adjust to your new home and country. We offer area orientation tours so you and your family can become quickly acquainted with your new neighborhood and how to get around. Moreover we can organize culture workshops to help you familiarize yourself with the differences you can expect in your everyday life (in and out of the office) and how to deal with them.

Bulgaria is famous for its hospitality. Bulgaria is very welcoming and expats feel safe, comfortable and very much at home here. Bulgarian culture is very ancient and unique, it may take a little getting used to but the learning curve promises to be very pleasant and interesting

We are at your service for professional and creative relocation solutions.
Yours sincerely,

Gergana Urginska
Country Manager Bulgaria 

Professional membership

ace

Voldaan aan de meldingsverplichting conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) onder nr. m1158532. © 2014 PIRGROUP